THÙ GIẶC

Ảnh: Sưu tầm

CHẠY GIẶC
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Ðồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây
Hỏi trang dẹp loạn này đâu vắng?
Nỡ để dân đen mắc nạn này!

(Hoạ bài CHẠY GIẶC của Nguyễn Đình Chiểu)
THÙ GIẶC
Nhìn đời đau đáu chút niềm tây
Bởi lẽ bất công phải trắng tay
Lúa má hết làm nên chịu đói
Đất đai không cánh thế mà bay
Chủ mưu lừa lọc đưa tin hão
Đồng bọn tung hô tít tận mây
Độc ác nhẫn tâm đi cướp bóc
Hận thù trọn kiếp lũ tham này
14/7/2021
Tú Sụn