LẠI LÀM SAI*

Ảnh: Sưu tầm


Thủ tướng lệnh cách ly xã hội
Mà Quảng Ninh phong toả là sao?
Cứ làm như cải cách ruộng đất
Vận dụng sai, thực hiện ào ào

Đổ đất ngăn đường, làm trái luật
Cấm chợ ngăn sông áp khổ dân
Có cấp cứu chắc là chịu chết
Sai một li đi mấy vạn lần

Địa phương khác không cho vào tỉnh
Gây ảnh hưởng sinh hoạt cộng đồng
Chỉ cách ly, không phải phong toả
Sai bét rồi, có biết hay không?

Bị hố rồi! Có thấy xấu hổ
Lãnh đạo phải sáng suốt thông minh
Đọc và hiểu tránh thói bộp chộp
Gây hoang mang, rối loạn dân tình
3/4/2020
Tú Sụn
* Lãnh đạo Quảng Ninh hiểu sai chỉ đạo của Thủ tướng, đổ đất, dùng khối bê tông chặn các nẻo đường không cho dân đi lại, nếu có việc gấp hoặc cấp cứu thì cũng bó tay!