CHUYỆN NHƯ ĐÙA

Ảnh: Sưu tầm


Có một chuyện rất thật
Ở Thanh Hoá Việt Nam
Là làm cầu đi bộ
Qua đường sắt Bắc Nam

Dùng cho người khỏe mạnh
Người tàn tật chào thua
Còn người mang vác nặng
Đi lối khác là vừa

Có thuê tiền cũng chịu
Vì ai dại gì leo
Chỉ bước qua vài bước
Nhân lúc không có tàu

Nên cử đội giám sát
Luôn túc trực đêm ngày
Ai không leo sẽ phạt
Thì có mà họa may

Ôi cái đầu lãnh đạo
Trong đó có vấn đề
Hãy bổ ra coi thử
Chứa thuốc lú bùa mê?

Chuyện như đùa có thật
Cho dân chúng ngỡ ngàng
Chỉ Việt Nam mới có
Cả thế giới hoang mang
22/6/2018
Tú Sụn