VỘI


Hẹn rồi vội đến cho nhanh
Biết em chưa tới mà anh vội vàng
Đến rồi lòng lại bất an
Tâm tư hai đứa vô vàn nỗi lo
Chưa xong tâm sự nhỏ to
Chưa nguôi nỗi nhớ chưa cho nhau nhiều
Vội vàng ân ái, vội yêu
Vội hôn, vội riết, vội chìu, vội rên
Lâu ngày được lúc kề bên
Vội vàng như thể mũi tên bay vèo
Lần nào cũng vội cũng eo
Lần nào cũng vậy tiếp theo những lần
Yêu nhau nhung nhớ vô ngần
Ước mong được gặp, được gần bên nhau
Thời gian tí tách qua mau
Vội chia xa để thấm đau trong lòng
21/7/2017
Tú Sụn