TỊCH DƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


TỊCH DƯƠNG
Hoàng hôn tím sẩm khoảng trời Tây
Le lói tầng cao lẩn vẩn mây
Góc núi âm thầm màu xám xịt
Bờ lau ảo não dáng hao gầy
Miên man nhớ lại thời xa cũ
Đau đáu lo về cảnh sắp đây
Có được như mơ hằng ảo vọng
Tịch dương thoả nguyện sẽ đong đầy
14/4/2022
Tú Sụn