KHÔNG NỖI NHỤC NÀO BẰNG*

Ảnh: Sưu tầm


Chánh án tiều tuỵ hầu toà
Vì tham mà phải ngửa ra nỗi này
Trớ trêu nên nhục lắm thay
Chính nơi mình đã một tay điều hành
Xưa chánh án, giờ trở thành
Bị cáo đứng dưới nên đành dạ thưa
Tiền nong biết mấy cho vừa
Tham ô hàng tỷ vẫn chưa thoả lòng
Từng quan toà, cắp của công
Từng xử án lại sao không giữ mình
Thành tội phạm xã hội khinh
Ngồi tù mới biết nhục – vinh ở đời
Oai phong giờ đã hết thời
Bởi chưng đạo đức suy đồi mà nên
Ai ơi nhìn đó chớ quên
Tham lam danh dự không bền được đâu
Làm quan, liêm khiết hàng đầu

24/12/2019
Tú Sụn
* Ông Lê Văn Phước, cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng những thuộc cấp cũ phải ra hầu tòa ở nơi từng công tác nhiều năm vì tội tham ô tài sản.