SẦU RỤNG

Ảnh: Sưu tầm


SẦU RỤNG
(Thuận nghịch độc)
Sương mờ lá rụng cảnh buồn hiu
Nhạt nắng mơ ngưng gió lụn chiều
Vương vấn thiết tha thương dáng mến
Đắm say thờ thẫn nhớ người yêu
Hương nồng có đó nơi êm ấm
Sắc thắm còn đây chốn dặt dìu
Đường vắng ngỏ sầu thêm tủi phận
Dương tàn dạ buốt nỗi dâng triều
4/10/2022
Tú Sụn
P/s: Có thể đọc ngược từ phải sang trái từ dưới lên.

(Đọc ngược từ phải sang trái từ dưới lên:)

Triều dâng nỗi buốt dạ tàn dương
Phận tủi thêm sầu ngỏ vắng đường
Dìu dặt chốn đây còn sắc thắm
Ấm êm nơi đó có nồng hương
Yêu người nhớ thẫn thờ say đắm
Mến dáng thương tha thiết vấn vương
Chiều lụn gió ngưng mơ nắng nhạt
Hiu buồn cảnh rụng lá mờ sương