VẪN CÒN SÂU CHÚA CHUỘT TO

Ảnh: Sưu tầm


VẪN CÒN SÂU CHÚA CHUỘT TO
Thanh trừng sâu mọt được không thôi?
Thế lực bao che vững một thời
Loại bỏ chưa nhiều bao đứa xấu
Đưa ra chả mấy những tên tồi
Vẫn còn sâu chúa hằng luôn khoét
Đâu hết chuột to mãi tiếp xơi?
Đắng nhất chúng ôm cây đại thụ
Nên đành hô hét doạ khơi khơi!
29/6/2022
Tú Sụn