MỪNG CHÁU LẤY CHỒNG (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


TIỄN CHÁU THEO CHỒNG
(Bài xướng)
Tiễn cháu theo chồng ở tận xa
Trời tây lạ xứ bỏ quê nhà
Sang đò tuổi ngọc vừa đôi lứa
Phải nỗi nơi lòng nhớ mẹ cha
Lễ vật đầy mâm lời kính cẩn
Từng câu nặng nghĩa ý giao hòa
Vui buồn lẫn lộn làm sao tả
Pháo nổ đưa người lệ đẫm sa
11.09.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài TIỄN CHÁU THEO CHỒNG của Giang Hoa

MỪNG CHÁU LẤY CHỒNG
(Bài hoạ)
Mừng cháu lấy chồng chẳng quá xa
Từ đây sang đó cũng quê nhà
Tòng phu bấm bụng đành xa mẹ
Xuất giá cầm lòng phải cách cha
Rể thảo thân thương tình quý mến
Dâu hiền hiếu thuận cảnh chan hoà
Linh đình hạnh phúc vui hai họ
Lộng lẫy bên chàng tấm áo sa
13/9/2022
Tú Sụn