CHỐT KIỂM DỊCH Ở SÀI GÒN

Ảnh: Sưu tầm


CHỐT KIỂM DỊCH SÀI GÒN
Mật độ đông đen chắc chắn lây
Ngàn người chen lấn để qua đây
Phòng thì đừng ứ, sao như vậy
Chống phải giãn ra, chớ thế này
Lãnh đạo không tinh nên hoá loạn
Người dân lãnh đủ ắt thành thây
Sài gòn bất khuất nhưng đà khuất
Cả nước đau buồn nghĩ thấy cay
12/7/2021
Tú Sụn