MỖI LẦN EM ĐI

Anh: Sưu tầm


Anh đây em đó
Có được gần đâu
Mà sao anh thấy
Như ở bên nhau
Đêm đêm trông ngóng
Mỗi đứa một nhà
Như hình với bóng
Vẫn yêu thiết tha
Cả tuần không gặp
Lòng luôn mến nhau
Tình yêu đầy ắp
Có đâu u sầu
Nhưng….
Mỗi lần em đi
Nơi xa đâu đó
Trào dâng nỗi nhớ
Không yên trong lòng
Em ơi biết không
Cớ sao lại thế
Nhớ em vô kể
Mong em mau về
Anh đây em đó
Mà sao anh thấy
Như ở bên nhau
2/7/2017
Tú Sụn