GIẦU VÀ NGHÈO

Ảnh: Sưu tầm

GIẦU VÀ NGHÈO
Tác giả: Tú Mỡ
(Độc vận)
Đồng bạc sinh ra kẻ khó, giầu
Vụng xoay thời khó, khéo thời giầu
Giầu đeo tiếng xấu không bằng khó
Khó giữ danh thơm chẳng kém giầu!
Chớ hợm mình giầu khinh bỉ khó
Đừng than thân khó ghét ghen giầu
Ai ôi, giữ lấy lòng trong sạch
Bận bịu làm chi nỗi khó, giầu

(Hoạ bài GIẦU VÀ NGHÈO của Tú Mỡ – hoạ nguyên vận)
GIẦU VÀ NGHÈO
(Độc vận)
Sinh ra ai biết được nghèo giầu
Thừa kế gia tài khủng sẽ giầu
Thẳng thắn thật thà thường bị khó
Vặn cân bẻ móc sẽ nên giầu
Thượng lưu vô đạo khinh khi khó
Hạ đẳng bất nhân nịnh bợ giầu
Nhân thế suy đồi nên chẳng sạch
Lọc lừa dối trá cũng vì giầu
9/7/2021
Tú Sụn