BẾN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Nắng chiều trải thảm trên sông
Bến ngơ ngác bến vì không có thuyền
Sóng xô bọt dạt bèo nghiêng
Gió xoay lau lách đôi triền buồn hiu
Giờ thành cổ độ liêu xiêu
Rêu phong lấp dấu chân yêu ngày nào
Đôi bờ sóng nước lao xao
Lắng nghe trong ấy ngọt ngào thân thương
Bóng yêu tâm khảm còn vương
Lời yêu phảng phất đêm trường nỉ non
Ngàn năm ân ái vẫn còn
Chỉ điều cách biệt héo hon bến buồn
17/7/2019
Tú Sụn