KHÔNG CÓ BOT ĐẶT NHẦM CHỖ**

Ảnh: Sưu tầm


Ông này có mắt như mù
Có tai như điếc có ngù trên vai
Ông rằng: không BOT đặt sai
“Miệng quan trôn trẻ” ai ai cũng tường
Người dân mòn mỏi chán chường
Bị khoan kiệt sức cùng đường bình sinh
Tại sao dân chẳng đồng tình
Tại sao không biết dân mình kêu ca
Bao nhiêu BOT bẩn lòi ra
Trăm năm thu lạm ông đà biết chưa
Ăn gian đến mấy cho vừa
BOT đặt nhầm chỗ ông thừa biết lâu
Vì dân ông hãy hàng đầu
Vì nền kinh tế ông đâu có mù
Vờ đui vờ điếc vờ ngu
Khuyên ông tỉnh lại, nhà tù kìa ông

20/3/2019
Tú Sụn

**  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) – khẳng định: “Không có chuyện đặt trạm nhầm chỗ, do chính sách thay đổi nên không còn hợp lí”.