XÂY BỆNH VIỆN CÙ NHẦY

Ảnh: Sưu tầm


Tình trạng chung xảy ra toàn quốc
Công trình xây lỡ dở bỏ hoang
Thấy tình cảnh đứt gan đứt ruột
Trách những ai đang gọi là quan

Đã là quan thì phải lãnh đạo
Chớ ù lì trì trệ vô tâm
Thật đáng ghét thói vô trách nhiệm
Ăn thì nhiều, bụng phệ mặt mâm

Xây bệnh viện, đầu tư nghìn tỷ
Làm như bơi dằng dặc tám năm
Để cỏ mọc, tường long, vôi ố
Xây làm chi rồi để ma nằm

Bởi công trình thiết kế quá kém
Thi công thì chất lượng quá tồi
Chủ đầu tư là Sở y tế
Tỉnh Đăk Lăk lãnh đạo lôi thôi

Họ làm nên một chuyện kì lạ
Chưa sử dụng đã phải đại tu
Tiền của dân họ coi như rác
Đúng nghĩa là lãnh đạo quá ngu

Ông trên nữa làm gì không biết
Hay làm ngơ để kiếm chút quà
Đất nước này triền miên nghèo khó
Bởi phá nhiều mà chẳng làm ra

10/7/2018
Tú Sụn