ƯỚC MONG (áp cú)

Ảnh: Sưu tầm

(Áp cú)

Ngẫm nghĩ đời sao quá chạnh lòng
Lòng mơ tốt đẹp cố chờ trông
Trông sao có trọn duyên mộng ước
Ước được không phai phận má hồng
Hồng thắm tương lai luôn rực sáng
Sáng tươi cuộc sống mãi thơm nồng
Nồng nàn hạnh phúc tròn viên mãn
Mãn nguyện một đời thoả ước mong
26/6/2021
Tú Sụn