UẤT HẬN NGÀY 17/2

Ảnh: Sưu tầm

Uất hận ngày mười bảy tháng hai
Mối thù truyền kiếp mãi không phai
Xua quân hung hãn tràn biên giới
Bắn phá cuồng điên chiếm pháo đài
Bộ đội kiên cường tiêu diệt giặc
Quân Tàu thảm sát đố chừa ai
Khắp vùng biên giới dân tan tác
Uất hận ngày mười bảy tháng hai
15/6/2021
Tú Sụn