MÙA XUÂN NGẬP NỖI NHỚ THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Đường quê nhộn nhịp bước chân thương
Nắng ấm đầu xuân khắp nẻo vương
Sắc thắm ngàn hoa tươi rực rỡ
Nồng nàn vạn lối ngát mùi hương
Thanh niên lũ lượt chơi đầu xóm
Trẻ nhỏ hân hoan nghịch cuối vườn
Xuân mới ngoài kia đang réo gọi
Cô phòng ngập nỗi nhớ người thương
16/3/2020
Tú Sụn