ÔNG CỤC TRƯỞNG NÓI QUÁ LỜI*

Ảnh: Sưu tầm


Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm
Nói quá lời rồi đấy
Nói mà vô lương tâm
Thành ra là nói bậy

Tha hoá là thế nào
Năm mươi triệu tài khoản
Bị tha hoá hết sao
Chợt nghe đã thấy nản

Không có mạng xã hội
Quan lưu manh làm trời
Không có mạng xã hội
Sao biết quan ăn chơi

Khi có mạng xã hội
Đã ngăn chặn được nhiều
Bọn tham ô, trục lợi
Bọn móc ngoặc, đặt điều

Các quan to chức lớn
Dùng mạng xã hội không
Mà tha hoá biến chất
Bị xử tù số đông?

Nói cho thật chính xác
Mạng xã hội văn minh
Truyền thông tin nhanh chóng
Người với người thắm tình

Sợ người ta bêu xấu
Thì đừng có làm càn
Đừng bưng bít ém nhẹm
Đừng lọc lừa dối gian
2/6/2020
Tú Sụn
* Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm: ‘Mạng xã hội đang tha hoá hành vi sống của chúng ta’