TÂM TƯ

Ảnh: Sưu tầm


Một mình nhấm nháp vị cà phê
Thấy tủi thân già sống goá thê
Hạnh phúc không còn như hẹn ước
Đơn côi bởi thất lạc câu thề
Đời người khả biến theo sinh tử
Phận kiếp an bài quá tái tê
Nguyện trọn phần đời còn sót lại
Tôn thờ son sắt nghĩa phu thê
30/3/2020
Tú Sụn