CẢNH CŨ NGƯỜI ĐÂU (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

CẢNH CŨ NGƯỜI ĐÂU
(Bài xướng)
Con thuyền vượt sóng rẽ về sông
Cảnh cũ còn đây họ lấy chồng
Ngẫm cuộc đời sao mà ảo quá
Qua bờ mộng nghĩ có tròn không
Thời gian chỉ độ dường gang tấc
Những tháng cùng nhau ở ruộng đồng
Dẫu biết trăm ngàn phen khổ cực
Cho dầu, vẫn sưởi ấm ngày đông
20.02.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài CẢNH CŨ NGƯỜI ĐÂU của Giang Hoa

CẢNH CŨ NGƯỜI ĐÂU
Cảnh cũ vườn xưa cạnh khúc sông
Vui sao ngày ấy ấm bên chồng
Hoa tươi bướm lượn giờ đâu thấy
Lộc nõn ong vờn lại trống không
Lối nhỏ cỏ lan mờ dấu gót
Ao sâu bèo rã hoá ra đồng
Người đi biền biệt miền xa ấy
Nắng hạ nhưng mà vẫn rét đông
22/2/2022
Tú Sụn