LÒ KHÔNG KHÓI*

Ảnh: Sưu tầm


Kéo dài hàng chục năm
Kiên Giang đã làm loạn
Cùng chung một vấn nạn
Là ăn đất, làm càn
Bao đất quý, đất vàng
Các quan đều xẻ thịt
Hàng chục năm mù tịt
Trung ương cứ làm thinh
Cứ như là thuận tình
Để Kiên Giang tan nát
Hàng ngàn tỷ thất thoát
Giờ hàng vạn héc ta
Rối rắm khó gỡ ra
Không là đất công nữa
Nhà nước bị cấm cửa
Hàng trăm quan giàu to
Đến giờ cho vào lò
Thì lò không bốc khói
Cứ như đánh trống bỏi
Bắt lươn cầm đằng đuôi
Làm cho có, cho vui
Chứ đây là vùng cấm
Dù trăm quan ăn đậm
Chỉ kiểm điểm cho qua
Để có cái gọi là
Luật pháp đã sờ gáy
Nhưng lò không thể cháy
Thế mới biết sự đời
27/8/2020
Tú Sụn
* Nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm vì sai phạm đất đai.