THAM ĐẾN TỘT CÙNG*

Ảnh: Sưu tầm


Quan to tham ngàn tỷ
Quan nhỡ tham hàng trăm
Quan nhỏ tham nhũng vặt
Quan quèn tham miếng ăn

Xảy ra ở một xã
Bảy trăm hộ cận nghèo
Có nhà cao cửa rộng
Vào danh sách ăn theo

Toàn cán bộ thôn, xã
Và người nhà, “người thân”
Xếp cận nghèo hưởng lợi
Quên cái nghèo của dân

Qua đó cho ta thấy
Họ tham đến tột cùng
Nên dân nghèo mạt rệp
Chờ đến hồi cáo chung
7/6/2020
Tú Sụn
* Trong số 712 hộ cận nghèo của năm 2019, tại xã Quảng Lưu (Thanh Hoá) có rất nhiều hộ khá giả, thậm chí giàu có, đảng viên, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người thân lãnh đạo xã… cũng “lọt” vào danh sách được nhận tiền hỗ trợ Covid-19, khiến người dân địa phương rất bất bình.