TÂM TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Ảnh: Sưu tầm


Đất nước lâm nguy chúng tôi ra trận
Chiến đấu diệt thù bảo vệ quê hương
Vượt qua gian nan dãi nắng dầm sương
Không tiếc máu xương quyết dành thắng lợi
Kề vai bên nhau thắm tình đồng đội
Chia ngọt sẻ bùi, đùm bọc lẫn nhau
Giữa đạn bom thù thiếu gạo đói rau
Vẫn giữ kiên cường đến ngày thống nhất
Qua cuộc chiến tranh kẻ còn người mất
Nén chặt đau thương ca khúc khải hoàn
Những người còn sống được thấy vinh quang
Những người đã mất nấm mồ chưa vẹn
Nguyện lòng sống sao cho không hổ thẹn
Trước những anh linh vì nước quên mình
Đồng đội thương yêu mãi mãi thắm tình
Chung sức chung lòng dựng xây đất nước
Hãy cầm tay nhau nhìn về phía trước
Hãy nói với nhau lời nói ân tình
Để không phụ lòng người đã hy sinh
Để giữ niềm tin dân mình gửi gắm
Hãy giữ ngọn cờ luôn màu tươi thắm
Xứng danh người lính bộ đội Cụ Hồ
Noi gương người mất, xây dựng cơ đồ
Chớ làm điều gì hổ danh Tổ quốc
2/4/2018
Tú Sụn