XUÂN NÀY KHÔNG ĐƯỢC BÊN EM

Ảnh: Sưu tầm


Gió đông còn chút trên cành
Xuân về lay lắt mấy nhành mai non
Đường quê mờ nhạt lối mòn
Đồng xanh héo hắt không còn màu thu
Sầu chi mà gió vi vu
Nhớ ai mà rải sương mù ven thôn
Mong em như kẻ mất hồn
Chờ em trong dạ bồn chồn không yên
Xuân về nắng đợi bên hiên
Hồng chờ chưa nở, tóc tiên đã tàn
Liễu buông sợi nhớ những hàng
Buồn chi bướm đậu mơ màng trên cao
Ước ao rồi lại ước ao
Ước gì như những xuân nào ấm êm
Xuân này không được bên em
Buồn dâng ngập lối, buồn thêm ngập lòng
Nơi nào, em có buồn không…
13/3/2018
Tú Sụn