CHỈ BỐN THÔI SAO

Ảnh: Sưu tầm


Mười hai dự án nằm phơi
Nắng mưa mục nát giữa trời thảm thương
Vừa rồi bộ trưởng Công thương
Vòng vo tam quốc, quan trường ngẩn ngơ
Biến chuyện thực thành giấc mơ
Nào là sản phẩm, nào giờ phục hưng
Nghe qua chớ vội mà mừng
Mười hai dự án dở chừng bỏ hoang
Đó là mỏ vàng của quan
Bao năm đục khoét nát tan còn gì
Mấy đời bộ trưởng qua đi
Là mấy vạn tỷ chung chi ngọt ngào
Giờ chỉ có bốn thôi sao
Đề nghị đưa tất, cho vào lò thôi
Mất thì đã mất lâu rồi
Đừng để mất nữa dân thời hết tin
Mến yêu đất nước của mình
Hãy diệt tham nhũng thuận tình lòng dân
2/11/2018
Tú Sụn