LẠI CHUYỆN LẠ Ở QUẢNG NINH

Ảnh: Sưu tầm


Quảng Ninh chuyện lạ đã từng
Lần này lạ nhất tưởng chừng bị điên
Trồng cây khó hiểu, vô duyên
Vỉa hè bỏ trống mà khiêng xuống đường
Nhìn kĩ ra quá bất thường
Xảy ra tai nạn khôn lường oan gia
Trách cho lãnh đạo tỉnh nhà
Bổ nhiệm toàn dốt mới ra thế này
Lòng đường đâu để trồng cây
Khắp trên thế giới có ai dám làm
Uỷ ban, tỉnh uỷ có dòm?
Chúng trồng như vậy mà cam được à
Có trong tay bọn lâu la
Để im hưởng lợi, lộc quà hay sao
Mau mau khắc phục đi nào
Sai bét nhục lắm, tơ hào mà chi
Cắn răng lệnh nhổ lên đi

8/1/2019
Tú Sụn