VỀ HƯU

Ảnh: Minh họa, sưu tầm


Về hưu thực sự tự do
Không cần giờ giấc, không lo họp hành
Ông hoàng đời thực đích danh
Có môi trường sống trong lành vui tươi
Về hưu: đúng nghĩa làm người
Ấm tình chân thật, tiếng cười chân phương
Anh em bằng hữu mến thương
Chia vui, sẻ ngọt vẫn thường bên nhau
Dẫu là cuộc sống muôn màu
Ân tình mãi mãi trước sau vẹn tròn
Về hưu gần gũi các con
Vui chơi với cháu thì còn gì hơn
Qua rồi ngày tháng tủi hờn
Không luôn lấn cấn, hàm ơn kẻ nào
Hết lo quà cáp, phong bao
Hân hoan đất rộng, trời cao vẫy vùng
Cả đời giờ được ung dung
Đi chơi đây đó vui cùng thiên nhiên
Thảnh thơi, chăm sóc vợ hiền
Không cần lam lũ bạc tiền bon chen
Hết thời cực nhọc, rối ren
Về hưu là được lên men cuộc đời
6/7/2018
Tú Sụn