ĐẮNG CAY

Ảnh: Sưu tầm


Hoàng hôn nhuộm tím triền non
Hoa xoan rụng tím lối mòn ngày nao
Sợi buồn liễu thõng bờ ao
Em ơi chưa nói lời nào cùng nhau
Giờ còn lại trái tim đau
Đêm đêm thổn thức lệ trào nhớ nhung
Qua cơn giông tố bão bùng
Còn đây tan tát hãi hùng âm u
Đắng cay chua chát ngàn thu
Từ nay mãi mãi sương mù giá băng
23/6/2019
Tú Sụn