CÁI GAI ĐỘC SẼ ĐƯỢC NHỔ BỎ

Ảnh: Sưu tầm


Là sản phẩm của nhóm lợi ích
Đã nhiều năm gai mắt trái tai
Đã từng tốn biết bao giấy mực
Đã nhiều năm tồn tại kéo dài

Nó tồn tại trong lòng thành phố
Nó chiếm dụng đất của sân bay
Gây đau đầu các nhà quy hoạch
Nó thực sự là một cái gai

Bởi chúng là những nhà lãnh đạo
Nắm quá nhiều quyền lực lâu nay
Hình thành bọn quan tham cở bự
Khiến hiền tài liêm khiết bó tay

Là nỗi đau của người yêu nước
Là nỗi nhục của một Quốc gia
Nhóm lợi ích đứng trên pháp luật
Ngang nhiên thành bọn ma phi a

Sân bay ước phát triển mở rộng
Nhà nước ước dẹp bỏ sân gôn
Bao năm ước vẫn là mơ ước
Ngại đương đầu với bọn du côn

Nay đã thoả nỗi niềm, mơ ước
Bọn quan tham bị gọt dần dần
Cái gai độc sẽ được nhổ bỏ
Niềm vui này về với toàn dân
12/12/2018
Tú Sụn