ĐÚNG LÀ ĐỒ ÁC ÔN*

Ảnh: Sưu tầm


Gián điệp, chỉ điểm là ác ôn
Thằng này chỉ điểm nhớ liệu hồn
Nuôi ong tay áo nên mất trộm
Cho nó vào tù để biết khôn

Nhớ thời đất nước còn chiến tranh
Bị lộ là địch đánh tan tành
Bắt thằng chỉ điểm đem ra chém
Thế là ngon giấc suốt năm canh
7/4/2020
Tú Sụn
* Vì muốn có tiền để trang trải nợ nần, nguyên cán bộ UBND xã Tam Giang (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) tên là Trần Anh Võ, thuộc bộ phận Hộ tịch, Tư pháp, đã ‘chỉ điểm’ cho trộm ‘đột nhập’ vào trụ sở cơ quan phá két sắt lấy cắp 400 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.