NÓI VẬY THÌ TỔ CHỨC THI LÀM GÌ**

Ảnh: Sưu tầm


Nhân vật có trình độ
Mà ăn nói linh tinh
Phó giáo sư tiến sỹ
Nghe qua thấy bực mình

Thi cử thì gian lận
Vào học khen siêng năng
Giờ buộc phải đuổi học
Ông ta thấy lăn tăn ?

Ôi trình với chả độ
Tổ chức thi làm gì
Rồi ăn với chả nói
Giá trị thấy chi chi

Sao ông không đề nghị
Bỏ kỳ thi cho rồi
Lùa hết vào đại học
Rồi chọn khỏi lôi thôi

Xin ông hãy nên nhớ
Đất nước không cần bằng
Mà rất cần trình độ
Ông đừng có lăn tăn
15/4/2019
Tú Sụn
** Liên quan đến vụ gian lận thi ở Hòa Bình, Nhà giáo nhân dân – PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh cho rằng “khi thi cử đúng là gian lận nhưng khi vào học đại học lại học tốt giờ đuổi về cũng lăn tăn”.