KHÓC NGƯỜI DƯNG

Ảnh: Sưu tầm


Người dưng có nghĩa gì đâu
Thường tình như thể qua cầu gió bay
Nhân gian sự thể hằng ngày
Mấy khi xúc động mấy ai bận lòng
Vậy mà ai đó công không
Thấy người dưng ốm trong lòng rưng rưng
Tâm can lửa đốt phừng phừng
Lắng lo, săn sóc như chừng chăm con
Dung nhan tàn tạ héo mòn
Tâm hồn sầu não vẫn còn suy tư
Lòng này tựa thể Tương Như
Văn Quân nào thể cáo từ được chăng
Dạn dày đã mấy mùa trăng
Quỳnh hoa mấy dạo chị Hằng lả lơi
“Người dưng” đâu phải nữa rồi
Dẫu không cùng họ muôn đời mãi yêu
Xa nhau cảm thấy nhớ nhiều
Gần nhau mãi có bao điều ước mơ
Người dưng với người dưng cơ
Bởi nên tha thiết, bởi tơ vương hoài
Người dưng ốm mắt ai cay
Mi sưng, tròng đỏ, chăn mày kém tươi
Nín đi kẻo người dưng cuời
Rồi chê sao hở cả mười cái răng…
18/7/2016
TS