NÓI VỀ KHU DÂN CƯ SƠN TỊNH*

Ảnh: Sưu tầm


NÓI VỀ KHU DÂN CƯ SƠN TỊNH*
Anh Căng anh Chữ gục vì tiền
Dân chúng đến giờ cũng chẳng yên
Tỉnh vẫn phớt lờ sai tiếp diễn
Huyện càng được nước bậy triền miên
Công văn trái luật âm mưu biến
Nghị quyết cố tình chiếm đoạt riêng
Tài sản, đất công… gây khiếu kiện
Nhìn bầy tham nhũng thấy mà điên
14/1/2022
Tú Sụn
* Mời quần chúng nhân dân xem tài liệu, đọc báo để thấy cái sai tồi tệ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo huyện Sơn Thịnh.
– Theo NQ số 123/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/12/2013 và theo khoản 1 điều 78 luật ban hành văn bản QPPL năm 2008, thì ngày 25/1/2014 khu dân cư Sơn Tịnh thuộc quyền quản lý của thành phố Quảng Ngãi, nhưng ngày 27/3/2914, UBND huyện Sơn Tịnh vẫn ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND để điều chỉnh cục bộ chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu dân cư Sơn Tịnh là sai thẩm quyền.
– Mời đọc TẦM NHÌN, chuyên san của báo Tri thức & Cuộc sống, đăng ngày 11/1/2022:
Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi: Câu chuyện công sản, đất công.
Cùng với đất đai của người dân bị thu hồi phục vụ xây dựng Khu dân cư Sơn Tịnh, còn có nhiều công sản, đất công cũng theo đó nằm vùi dưới lớp san lấp. Đương nhiên, điều này cũng là một câu chuyện rắm rối, không chỉ riêng với dự án này.