BÀ HIỆU TRƯỞNG MA MÃNH**

Ảnh: Sưu tầm


Hà Thị Thắm lấy cắp xe
Đem đi cầm cố thoạt nghe ngỡ ngàng
Chắc là phóng túng xài sang
Xa hoa đú đởn tiêu hoang nhác làm
Đã là hiệu trưởng mà tham
Suy đồi đạo đức nên ham của người
Để cho kẻ nhạo người cười
Giờ đây bị bắt, hổ ngươi với đời
Tham thì thâm, mất hết rồi
Tiêu tan sự nghiệp một thời oai phong
Một khi mặt nhục tay còng
Bài học cay đắng đừng hòng đoái thương
Ai ơi lấy đó làm gương

27/2/2019
Tú Sụn
** Hiệu trưởng Trường mầm non song ngữ HAPPY KIDS đóng tại khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.