ĐÊM NƠI TRẬN ĐỊA

Ảnh: Sưu tầm

Côn trùng rền rĩ suốt đêm thâu
Pháo nổ cầm canh nóng tuyến đầu
Gió vặn xạc xào rừng quá hiểm
Mưa bay lất phất núi thêm sâu
Súng giương mỏi khuỷu không ngừng nghỉ
Chong mắt xuyên đêm có ngủ đâu
Vắt bám muỗi quần nào dám động
Vững vàng trận địa dẫu dài lâu
30/6/2021
Tú Sụn