ĐỪNG TIN BỌN CHỦ ĐẦU TƯ*

Ảnh: Sưu tầm


Đời bây giờ tợn lắm
Có quyền là có tham
Bởi vì trong bộ máy
Toàn loại gian vô làm

Bằng trăm ngàn thủ đoạn
Chúng vơ vét tinh vi
Vừa cắp vừa lách luật
Ăn không chừa thứ chi

Đấu thầu là chuyện nhỏ
Có quân đỏ quân xanh
Luật cũng là chuyện nhỏ
Thoả thuận là lách nhanh

Nhà thầu phải nâng giá
Chủ đầu tư yêu cầu
Không nâng không mua nữa
Thế là chúng chia nhau

Khi chủ đầu tư nói
Chớ có mà vội tin
Chúng thông đồng nhau đấy
Có mua là có tiền

Từ cơ quan đơn vị
Nếu đã được duyệt chi
Trăm phần trăm đội giá
Bất kể mua thứ gì

Đất nước ta kỳ lạ
Có quyền là có gian
Nắm quyền là giàu có
Nên đua nhau mua quan
16/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo dantri.vn: Vụ nâng giá thiết bị từ 2 tỷ lên 12 tỷ đồng: “Ngã ngửa” khi biết giá thật?!