LỠ DUYÊN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


LỠ DUYÊN
Từng đêm ngẫm ngợi cứ bồi hồi
Chuyện cũ nay còn bóng dáng thôi
Chỉ tiếc vườn xưa còn rõ nét
Đâu hay chốn ấy vẫn lưu bồi
Thời gian lẫn khuất ai tường tỏ
Cõi tạm bâng khuâng chốn ngược xuôi
Phận lỡ nên tình duyên chẳng đặng
Hồn người lắng đọng mãi khôn nguôi !
Quảng Ngãi, 21-10-2022
Trương Quang Thọ (MKX)

Hoạ bài thơ LỠ DUYÊN của MKX

LỠ DUYÊN
Tàn tạ thanh xuân nhớ những hồi
Êm đềm phút chốc lại đành thôi
Buồn đau vườn mộng đâu vun xới
Thương xót lối mơ chớ đắp bồi
Hiểu ý ngăn ngừa liền thả nổi
Nghe lời cản trở đã buông xuôi
Bởi vì ba phải tình duyên lỡ
Oán giận ươn hèn chết chẳng nguôi
21/10/2022
Tú Sụn