TRĂNG MUỘN


Chờ trăng mòn mỏi hết canh ba
Đêm vắng mờ sương núi nhạt nhoà
Hiu hiu gió lẻn qua bờ giậu
Ồm ộp nhái kêu vọng từ xa
Âm u mờ ảo chờ trăng mãi
Leo lét trời cao dãi ngân hà
Đêm nay trăng muộn trong cô quạnh
Đầu hiên lành lạnh hạt sương sa
01/8/2017
Tú Sụn