SỞ THÍCH CỦA QUAN THAM

Ảnh: Ngô Tấn Chữ


Hoạ bài: HOÀI THẮNG CẢNH của Ngô Tấn Chữ.

SỞ THÍCH CỦA QUAN THAM
Sở thích chân dài của các quan
Chi bo rủng rỉnh biết bao nàng
Mê say liếm láp đôi bồng đảo
Mải miết dồi mài những hốc hang
Đạo đức còn gì dầu ví ngọc
Luân thường đâu nữa dẫu như vàng
Quyền-tiền đục khoét rồi hư hỏng
Tù tội-vinh hoa chỉ tấc gang
3/4/2024
Tú Sụn