DỐT VỀ LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


Là lãnh đạo doanh nghiệp
Lại tưởng mình chính quyền
Ra lệnh cấm phương tiện
Đúng là dốt triền miên

Sao mà quá hài hước
Một cái lệnh ngây ngô
Lòi cái đuôi dốt nát
Nên có thói côn đồ

Ví một tên tội phạm
Dùng súng để bắn người
Toà bỏ tù cây súng
Nghe qua thật hổ ngươi

Vê e xê (VEC*) dốt luật
Trót cấm xe lưu thông
Cần kịp thời chấn chỉnh
Dẹp bỏ cái thói ngông
12/2/2019
Tú Sụn
* Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)