THAM THÌ THÂM*

Ảnh: Sưu tầm

Giám đốc Bệnh viên Bạch Mai
Chuyên môn thì kém mà tài ăn gian
Được chễm chệ trên ghế quan
Liên doanh, móc ngoặc làm càn để tham
Đao đức kém, thấy tiền ham
Nên y bán rẻ lương tâm của mình
Nghe con số mà thất kinh
Từ hơn bảy tỷ đồng tình nhân năm
Thoạt nghe lòng đã phát căm
Nếu xét đúng tội là băm được rồi
Giờ nghe đâu xử tù ngồi
Chán chê cho cái sự đời ngày nay
14/7/2021
Tú Sụn
* Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh móc ngoặc với công ty BMS và công ty VFS nâng khống giá thiết bị từ 7,4 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng.