DẠ SẦU

Ảnh: Sưu tầm


Gió rít qua song ảo não lòng
Côn trùng xé ruột giữa thinh không
Màn đêm trần thế đang trầm uất
Bóng tối u minh có bão giông?
Mãn nhật triền miên hằng lẩn thẩn
Canh thâu bất tận mãi mơ mòng
Dạ sầu giọt luỵ tràn đêm vắng
Gió rít qua song ảo não lòng
28/8/2020
Tú Sụn