TRĂNG ĐẦU THÁNG


Trăng lên mờ ảo dạt màn sương
Đầu tháng trăng non lẽ chuyện thường
Gió vắng chưa về ru cành liễu
Mây buồn lờ lững khuất bóng dương
Nhớ mong mòn mỏi luôn sầu não
Buồn giận vì đâu mãi vấn vương
Ngày xưa em thích trăng đầu tháng
Sao giờ cô quạnh, thiếu người thương
31/7/2017
Tú Sụn