CHÊ THÌ CHỚ CÓ VỀ*

Ảnh: Sưu tầm


Với đồng bào bánh mỳ là xa xỉ
Việt kiều sang ăn ké, lại còn chê
Đã đi trốn dịch còn đòi thượng đẳng
Không đồng cam cộng khổ chớ có về
18/3/2020
Tú Sụn
* Nữ Việt kiều Ba Lan về trốn dịch mà còn làm loạn tại sân bay, chê bánh mỳ dở!