MỘT CHỦ TRƯƠNG KHÔNG CÓ KHẢ THI

Ảnh: Sưu tầm


Quan tham nhan nhản trong thiên hạ
Lớn nhỏ tuỳ theo cấp chức quyền
Dân thời mánh lới mong được việc
Nên phải lăm lăm cậy đến tiền

Ra chủ trương kê khai tài sản
Để ngăn ngừa hối lộ xảy ra
Tham nhũng là điều cấm trong đảng
Nhưng kê khai chỉ để gọi là

Một thực tế mà ai cũng biết
Tiền đút lót không có hoá đơn
Khi cán bộ có tài sản lớn
Thì bế tắc biết làm gì hơn

Vậy là việc kê khai tài sản
Một chủ trương không có khả thi
Khối tài sản giải trình không được
Vẫn chào thua, khai để làm gì

Là công dân nặng lòng suy nghĩ
Các phương án Nhà nước đang bàn
Thấy sao mà lúng ta lúng túng
Biết gian mà không diệt được gian
10/9/2018
Tú Sụn