HÁT KARAOKE ÔM

Ảnh: Sưu tầm


THÚ CÔ ĐẦU
Tác giả: Tú Xương
Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Êm ái cung đàn chen tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán
Vô tận kho trời hết lại vay

Hoạ bài THÚ CÔ ĐẦU của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
HÁT KARAOKE ÔM
Hát thì cứ hát chẳng cần hay
Có lúc về đêm có lúc ngày
Ít phút nghêu ngao cho có chuyện
Hàng giờ ôm ấp để lên mây
Mùi bia lẫn với mùi son phấn
Tiếng nhạc xen vào tiếng bét say
Hiện đại thời nay chơi tới bến
Hết tiền thì có đứa cho vay
6/7/2021
Tú Sụn