VÔ THƯỜNG

 

Ảnh: MAI Sưu tầm

Trái tim cô đơn hay buồn vô cớ
Lúc rộn ràng, lúc mang nặng sầu bi
Cố lên em, có một điều muôn thuở
Cõi đời này, cõi tạm chớ buồn chi
10/4/2018
Tú Sụn