KHÔNG MAY

Anh: Tự chụp

KHÔNG MAY
Trời ban số phận được an bài
Duyên nợ phúc phần đẹp lắm thay
Sát cánh đồng lòng xây hạnh phúc
Kề vai chung sức đắp tương lai
Không may em đã qua đời sớm*
Để lại mình anh kiếp đoạ đày*
Lủi thủi sớm chiều như thất trận
Đêm dài gặm nhấm vị chua cay
15/5/2020
Tú Sụn
* Phép đối lưu thuỷ.