“TRUNG KIÊN”*

Ảnh: Sưu tầm


Trót mua hơn bảy tỷ đồng
Nghe vụ ông Cảm trong lòng hơi lo
Công an đã làm ra trò
Hà Nội cả nhóm vào lò, tống giam
Ông Hai quê ở Quảng Nam
Khăng khăng một mực không tham vụ này
Nghe ông nói như phủi tay
“Mua giữa mùa dịch giá này không cao”
Lãnh đạo tỉnh hiểu thế nào
Hay là có chút nên sao thì tuỳ
Bộ Y tế đã biết gì
Mà còn ấm ớ du di ngã lòng
Không nhỏ đâu, bốn tỷ đồng
Của dân cả đấy đừng hòng cho qua
Phải kiên quyết moi cho ra
Lãnh đạo như thế mới là “trung kiên”
25/4/2020
Tú Sụn
* Theo ông Nguyễn Văn Hai, hiện, Sở Y tế Quảng Nam đã cáo báo cho Bộ Y tế xung quanh việc mua loại máy Realtime PCR.
Còn trước thông tin cho rằng sở mua máy đắt hơn ở Hà Nội, ông Hai giải thích, Hà Nội mua máy trước khi xảy ra dịch với giá 7 tỷ đồng, còn sở mua ngay giữa mùa dịch và mua tại chỗ nên mua với giá 7,2 tỷ đồng là việc bình thường.